top of page
Search
  • Writer's pictureJarmo Keskinen

Navetan rakentamisen askelmerkit kohdalleen


 Kun navettainvestoinnin tarpeellisuus on selvitetty, maatilan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ovat olemassa, ja aito innostus hankkeen toteuttamiseen on käsin kosketeltavaa, on aika ryhtyä toimeen. Silloin pitää askelmerkkien olla kohdillaan.

Seuraavassa käsittelen navettainvestoinnin rytmittämistä ja toteuttamista. Ihan kaikki yksityiskohdat eivät koske jokaista navetan rakentajaa, koska nämä ovat koottu niistä noin 30 navettaprojektista, joissa olen ollut aktiivisesti mukana. Muutama ydinasia koskee kyllä kaikkia. Ja vaikka edetään reippaasti, kannattaa varata aikaa suunnittelun aloittamisesta kolme vuotta navetan käyttöönotolle.


Aina kannattaa aloittaa tutustumalla hiljattain rakennettuihin navettoihin, jotka eläinmääriltään vastaavat omaa tavoitetta. Oma meijeri lienee olla paras kumppani tässä asiassa. Jo vuoden, kaksi käytössä olleet navetat opettavat paljon enemmän, kuin navetta-avajaisten uudet kohteet. Samalla kannattaa vertailla eri rakennusliikkeiden työn jälkeä ja toteutuneita kustannustasoja erityyppisissä kohteissa. Vähitellen alkaa muodostua oma näkemys, minkä tyyppinen navetta meille sopii, ja mistä saa hyvän lähtökohdan oman navettasuunnittelijan luonnostelutyölle.


Viimeistään tässä vaiheessa pitää olla oma rakennussuunnittelija valittuna. Jos haluaa valita kokopäivätoimisen vain navettarakentamiseen erikoistuneen suunnittelijan, ei valinnanvaraa Suomessa kovin paljoa ole, mutta kokeneita maatalousrakennusten suunnittelijoita on jo enemmän.Suunnittelutyön aluksi kannattaa selvittää vaihtoehdot tontin paikasta ja nykyisen rakennuskannan käyttökelpoisuudesta.


Alkuvaiheessa pitää käydä myös omassa rahoittajapankissa neuvottelut. Ainakin periaatteessa kannattaa myös pyytää tarjoukset parista muustakin pankista, joskin kokemuksen mukaan asiat eivät useinkaan parane pankkia vaihtamalla, koska kaikki rahoittajat myöntävät rahoitusta samoilla periaatteilla. Pankkiin mentäessä olisi hyvä olla mukana alustavat taloussuunnitelmat ja maatila-arvio maatilan käyvästä arvosta vakuuksien määrittämiseksi.


Myös projektin alkuvaiheessa on hyvä jättää ympäristölupahakemus omaan kuntaan, tai maakunnalliselle aluehallintoviranomaiselle, riippuen kohteen suuruusluokasta. Hakemus sinällään on suhteellisen helppo laadittava, mutta tarvittavat liitteet teettävät aika paljon työtä. Tähänkin työhön kannattaa käyttää kokenutta asiantuntijaa.


Kun alustavat rakennussuunnitelmat ovat valmiit, pankilta saatu vaalean vihreää valoa hankkeelle ja ympäristölupa jätetty, on aika pitää ensimmäinen hankepalaveri maatilalla. Mukaan kannattaa kutsua viljelijäperheen lisäksi ainakin: pankin edustaja, meijerin edustaja, rakennussuunnittelija ja talousasiantuntija. Hankepalaverin tärkein tehtävä on ”ajastaa kaikkien kellot” samaan aikaan, vaihtaa yhteystiedot ja kertoa viljelijäperheen tahtotilasta.


Jos kaikki vaikuttaa edelleen hyvältä, laaditaan lopulliset piirustukset ja kustannusarvio navetasta, laaditaan viralliset talouslaskelmat ja lukuisat riskilaskelmat investoinnista, jätetään rakennuslupahakemus kuntaan, laaditaan liiketoimintasuunnitelma (sisältää myös Tilakunnon, Vuosiraportit ja Tuotossummat yms.) ja laaditaan investointiavustushakemus Ely-keskukselle.


Kaikkien liitteiden ja papereiden (tai sähköiset vastaavat) kanssa mennään omaan pankkiin ja neuvotellaan lopullinen rahoitus ja saadaan pankin luottolupaus. Yleensä pankin edellytys rahoitukselle on, että Ely-keskus myöntää investointiavustuksen hankkeelle. Rahoituksesta neuvoteltaessa pitää tehdä riskilaskelmat myös rahoituksesta siinä tapauksessa, että kustannusarvio ylittyy. Samoin pitää huomioida arvonlisäveron vaikutus rahoitukseen.


Jos kaikki vaikuttaa edelleen hyvältä, tehdään lopullinen päätös navettainvestoinnin toteuttamisesta. Tässä vaiheessa on perusteltua pitää toinen hankepalaveri eri yhteistyötahojen kanssa.Myös tulevan pääurakoitsijan edustaja olisi hyvä saada jo mukaan. Kokeneimmilla rakentajilla on yleensä jo seuraava kesä varattuna, joskus kaksikin, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin. Samoin kannattaa tehdä sopimus vastaavan työnjohtajan palveluista.

Hyvissä ajoin kannattaa myös tehdä suunnitelmat eläinten lisäyksestä ja sen kustannuksista. Samoin tulee suunnitella rehustuksen muutokset ja pellon käytön tarpeet uudella eläinmäärällä. Verotuksen osalta kannattaa useimmiten hakeutua arvonlisäveron osalta kuukausi- ilmoitusmenettelyyn, jotta ei tarvitse rahoittaa alv:n osuutta pankkirahoituksella.

Rakentamisen viikkosuunnitelma on tärkeä laatia ajoissa. Se kannattaa tehdä joko rakennussuunnittelijan, tai vastaavan työnjohtajan kanssa. Viikkosuunnitelmassa määritetään, mitä rakennustöitä on tarkoitus tehdä milläkin viikolla.Viikkosuunnitelmaa tarvitaan jo pidettäessä esittelyjä ja pyydettäessä tarjouksia laitetoimittajilta, ja sovittaessa rahoittajapankin kanssa tarkasta rahoitustarpeesta.


Rakentamisen alettua kannattaa pitää työmaakokous joka maanantaiaamu. Siinä käydään läpi ajankohtaiset muutosehdotukset ja verrataan työmaan edistymistä laadittuun viikkosuunnitelmaan. Kuukausittain kannattaa raportoida pankille rakentamismenojen kehittymisestä ja tehdä verottajalle rakentajailmoitukset. Ely-keskukselle kannattaa tehdä maksatushakemukset hyvissä ajoin, koska niiden käsittely ottaa oman aikansa.

Kun uusi navetta on valmis, ota se vastaan vasta kun se on oikeasti valmis. Uusi navetta olisi hyvä saada täyteen eläimiä mahdollisimman nopeasti ja aiemmin laaditun suunnitelman mukaisesti. Hyväksi koettu keino on ostaa lehmävasikoita kaksi vuotta ennen navetan valmistumista, ja kasvattaa ne vuokratiloissa. Näin saadaan navetta nopeasti täyteen ja tuottamaan. Tärkeää on opetella navetan uusi tekniikka heti alkuun, jotta ei tarvitse opetella enää myöhemmin.

Kun viimeinenkin navettahankkeen lasku on maksettu kannattaa laatia/laadituttaa jälkilaskenta navetan toteutuneista rakentamismenoista. Sen myötä laaditaan yhdessä pankin kanssa pysyvä velanhoitosuunnitelma tulevilla vuosille. Suositeltava takaisinmaksuaika navettalainoille on noin 10-12 vuotta. Maidontuotanto olisi hyvä saada vakiinnutettua mahdollisimman nopeasti, viimeistään toisena vuonna navetan valmistuttua. Edelleen navettainvestoinnin kustannusten vieminen tuloverotukseen kannattaa suunnitella huolellisesti.


Kun kaikki on tehty, jatka matkaa – tämä oli vain väliaikarasti maitotilan kehittämisessä.

 

 

 

965 views0 comments

Recent Posts

See All

Jokaiselle maatilalle löytyy järkevä kehityspolku

Julkinen maatalouskeskustelu sortuu helposti yleistykseen, että maatiloilla menee jollakin tietyllä tavalla, yleensä että menee todella huonosti. No, niinhän se ei tieteenkään ole tilanne. Suomessa on

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page