top of page
Search
  • Writer's pictureJarmo Keskinen

Hyvä vs. paha maatalousyhtymä

Maatalousyhtymä ei ole oikeustoimikelpoinen yritysmuoto, mutta siitä huolimatta maatalousyhtymiä perustetaan edelleenkin varsin paljon, selvästi enemmän kuin esimerkiksi maatalousosakeyhtiöitä. Maatalousyhtymän oma 2Y-verolomake saattaa antaa väärän vaikutelman maatalousyhtymän roolista, oikeuksista ja velvoitteista.


Maatalousyhtymä muodostuu siitä, kun kaksi tai useampia henkilöitä päättää harjoittaa maatalouselinkeinoa yhdessä. Poikkeuksena on aviopari, jotka toimivat yhdessä samassa perinteisessä mvl-maatilayrityksessä. Maatalousyhtymä voi siten muodostua vanhempien ja lasten kesken, yleensä läpimenovaiheena osana vaiheittaista sukupolvenvaihdosta. Se voi myös muodostua sisarusten kesken, kun he sukupolvenvaihdoksen jälkeen jatkavat yhteistoiminnassa maanviljelyä. Tämä on yleisintä isoilla kotieläintiloilla. Ainakin periaatteessa maatalousyhtymä muodostuu myös silloin, kun kaksi periaatteessa toisilleen vierasta (avopari) henkilöä viljelee maatilaa yhteiseen lukuun.


Maatalousyhtymä ei ole varsinainen yritysmuoto samalla tapaa kuin ovat vaikkapa toiminimi, mvl-maatila tai maatalousosakeyhtiö. Maatalousyhtymän perustamista ei ilmoiteta Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin edellisten kanssa samalla tapaa. Maatalousyhtymä on ainoastaan verottajan kanssa sovittu asia ilmoittaa maatilan veroasiat yhtymän 2Y-lomakkeella. Maatalousyhtymän perustaminen onnistuu käymällä verotoimistossa ja sen purkaminen periaatteessa yhtä helposti.


Verotuksen toteuttamista varten tehdään yhtymän veroilmoitus, mutta syntynyt lopullinen verotettava tulo jaetaan yhtymän osakkaiden henkilökohtaiseksi tuloksi ja omaisuus on osakkaiden omaa omaisuutta.

Koska maatalousyhtymä on vain verottajan kanssa tehty sopimus, ei yhtymällä voi olla omistuksessaan omaisuutta tai vastavuoroisesti yhtymän lainoja.


Maatalousyhtymän lainat ovatkin aina sen osakkaiden henkilökohtaisia lainoja. Mutta vaikka ne ovat henkilökohtaisia lainoja, ovat ne silti maatalouden lainoja. Tässä pitää olla tarkkana, koska joskus pankissa lainat on kirjattu yksityislainoiksi, eivätkä niiden tiedot verottajalle silloin siirry oikeaan ”lokeroon”.

Koska maatalousyhtymä on varsin ”hatara” yritysmuoto, on sen käyttö perusteltua lähinnä lyhytaikaiseksi välivaiheeksi esimerkiksi vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamisessa, tai siirryttäessä mvl-maatilasta osakeyhtiöverotukseen. Maatalousyhtymässä kun voidaan tehdä vain yksimielisiä päätöksiä ja ajan mittaan näkemykset tuppaavat ajautua eri linjoille.


Vaiheittaisessa sukupolvenvaihdoksessa maatalousyhtymä välivaiheena on ongelmallinen juurikin tulevalle tilanpidonjatkajalle. Siinä siis jatkaja sitoutuu määräämättömäksi ajaksi yhteiseen tilanpitoon eläkeläisten kanssa. Joku voisi sanoa, että siinä on jatkaja löysässä hirressä. Siksi maatalousyhtymää perustettaessa on tärkeää laatia asiakirja siitä, koska vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen jälkimmäinen osa toteutetaan, jolloin maatalousyhtymä automaattisesti purkautuu ja uudet yrittäjät saavat maatilan kokonaan itselleen. Maatalousyhtymässä on tosiaan erityisen tärkeää myös laatia osakassopimus, jossa sovitaan töiden jakamisesta ja muista vastuista. Viime viikolla tästä kirjoittelinkin.

Lähtökohtaisesti suosittelisin maatalousyhtymille siirtymistä osakeyhtiömuotoon, jos yhteisomistus jatkuu pidempään vaikkapa sisarusten kesken ja maatila sisältää paljon omaisuutta, sekä tekee hyvää tulosta. Silloin velatkin siirtyvät henkilökohtaiselta vastuulta yritykselle. Kahden sukupolven yhtymistä on perusteltua siirtyä yhden viljelijän (kahden puolison) mvl-maatilaksi heti kun se on mahdollista.


Maatalousyhtymän kohdalla kannattaa myös muistaa, että haettaessa investointiavustusta esim. navetan tai viljankuivaamon rakentamiseen, yhtymällä jää usein saamatta ns. nuorenviljelijän 10 %-yksikön korotus investointiavustukseen. Tämä johtuu siitä, että yhtymän ollessa hakijana, pitää kaikkien yhtymän osakkaiden täyttää nuorenviljelijän status, esimerkiksi olla 40-vuotias tai sitä nuorempi. Tämä voi olla isossa navettainvestoinnissa 200.000 euron etuus.

Vaikka maatalousyhtymään liittyy useita haasteita, ei se estä syntymästä erinomaisesti toimivaa ja kehittyvää maatilayritystä. Tunnen useita maatalousyhtymiä, jotka harjoittavat voimaperäistä karjataloutta ja kehittävät yhteistä kotitilaansa aktiivisesti. Jos joka tapauksessa halutaan toimia maatalousyhtymänä, on se toimivinta juuri isolla karjatilalla. Silloin riittää tekemistä ja vastuurooleja jokaiselle osakkaalle ja jaettavaa tulostakin useimmiten syntyy riittävästi. Viljatilalla yhtymä on haasteellisempi, koska hiljaisena talvikautena ehtii osakas miettiä liikaa esimerkiksi peltojen markkina-arvoja tai kenen nimiin se uusi traktori ostetaan.


P.S. Kuvassa vehnän puintia Laitialan kartanossa Hollolassa syksyllä 2023.

1,203 views0 comments

Recent Posts

See All

Maitotilojen jako kahteen

Maitotilojen lukumäärä on laskenut hurjaa vauhtia viime vuodet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana laskua on ollut pahimmillaanlähes 10 % vuodessa ja keskiarvonakin n. 7 % vuosittain. Nykyisellään Suome

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page