top of page
Search
  • Writer's pictureJarmo Keskinen

2-lomake on oiva tietopankki

Maatalouden verolomake-2 on paljon enemmän, kuin vain veroilmoitus. Se on varsinainen maatilan talouden tietopankki ja oiva taloussuunnittelun väline. Siksi ”kakkoseen” kannattaa perehtyä ajan kanssa taloussuunnittelun näkökulmasta vielä sen jälkeenkin, kun on veroilmoitus saatu jätettyä.

Jo viidellä 2-lomakkeesta löytyvällä tunnusluvulla pystyy maatilan taloutta seuraamaan normaalitilanteessa oikein hyvin ja laskemaan itselleen vaikkapa Maatilanrahat-indeksin. Tärkeää on seurata taloutta 2-lomakkeelta säännöllisesti vuodesta toiseen. Mikä tahansa talouden tunnusluku on hyödyllisin silloin, kun sillä verrataan oman tilan lukuja pitkällä aikavälillä. Silloin nähdään maatilan kehitys niin hyvässä, kuin huonossakin.

Maatilan tulojen ja menojen suhde on tärkein tunnusluku ja sen painoarvo vaikkapa indeksissä on tärkein. Tiedot saa suoraan 2-lomakkeen kohdista tulot yhteensä ja menot yhteensä. Suhdeluku on mukautettava maatilan tuotantosuuntaan ja tuotannon kokoluokkaan, mutta tyypillisesti menojen osuus on n. 60%liikevaihdosta. Maksimipisteet saa, jos suhdeluku on alle 45%.


Velkaisuus on toiseksi tärkein maatilan talouden tunnusluku. Selkein mittari on velkojen kokonaismäärän suhde liikevaihtoon. 2-lomakkeesta nähdään molemmat tunnusluvut valmiina. Aktiivitilalla ei juurikaan ole mahdollista toimia kokonaan ilman velkaa, mutta lähtökohtaisesti indeksissä täydet pisteet saadaan, jos velan määrä on pienempi, kuin mitä on maatilan liikevaihto.

Kolmas tärkeä talouden tunnusluku on tuotannon laajuus. Käytännössä siis viljatilan peltoala ja karjatilalla eläinten määrä. Vaikka suuruus ei suoraan kerro maatilan kannattavuutta, on järkevä kokoluokka kuitenkin merkittävä tekijä. Hehtaarit ja lehmät eivät sellaisenaan näy lomakkeelta, mutta tarkan tiedon puuttuessa riittävän tiedon näkee liikevaihdon tasosta. Viljatilalla liikevaihto on 1.000 €/ha ja maitotilan 5.300 €/ha. Maitotilan maksimipisteet saa 140 lehmästä ja viljatilalla 200 peltohehtaarista.

Kassavirta suhteessa tuotannon yksiköihin kertoo tunnuslukuna tuotannon tehokkuuden, sen kuinka paljon hehtaarista, tai eläimestä saadaan liikevaihtoa syntymään. Kannattavuudesta sekään ei aina anna oikeaa kuvaa, mutta viljelijän ammattitaidosta se on hyvä kuvaaja. Maksimipisteet saadakseen maitotilan on kerättävä liikevaihtoa yli 6.000 €/lehmä, ja viljatilalla yli 1.200 €/peltohehtaari.


Maatilan verovelka on merkittävä tunnusluku, joka välillisesti kertoo paljon maatilan taseesta, tuotantovälineistä ja velkaisuuden syistä. 2-lomakkeelta verovelan saa laskettua suoraan velan määrän ja tuloverotuksen poistopohjan suhteesta. Tunnuslukuna verovelka kertoo paljon tulevien investointien mahdollisuudesta ja maatilan verorasituksesta. Jos poistopohjaa on enemmän kuin velkaa, pysyy verorasitus kohtuullisena jatkossakin ja Maatilanrahat-indeksi antaa täydet pisteet.


Välillä kuulee outoja näkemyksiä, että 2-lomake olisi jotenkin kelvoton maatilan taloussuunnittelun väline, ja että osakeyhtiön tuloslaskelma ja tase olisivat parempia. No ei todellakaan. 2-lomaketta pitää vaan osata lukea. Jo parin minuutin silmäilyllä 2-lomake kertoo maatilan taloudesta oleellisimmat asiat, ja puolessa tunnissa ollaan jo syvällä talouden ytimessä. Ja jos vielä saa katsoo useamman vuoden 2-lomakkeet, niin loputkin kysymykset saavat vastauksen.


2-lomakkeen paras puoli on siinä, että se on riittävän yksinkertainen ja se perustuu kassaperiaatteen mukaiseen kirjanpitoon. Kassaperiaatehan kertoo sen, kuinka raha on oikeasti liikkunut; paljonko sitä on tullut ja paljonko mennyt. Silloin ei vuoden tulosta pysty toiseksi sumplimaan varastojen arvoja muuttamalla, tai vaikkapa taseessa olevien peltojen arvoa korjaamalla. Myös maatilan palkkamenot ovat mvl-kirjanpidossa oikein, kun ne kertovat vain ulkopuolisen palkatun henkilöstön palkkamenot. Osakeyhtiön kirjanpidossa palkkamenoissa voi olla viljelijän oma palkka mukana yhtenä vuonna, ja toisena sitten ei, joten numeroihin ei voi aina luottaa.

Mutta on kahdenkertaisessa kirjanpidossa jotakin hyvääkin. Jos viljelijä ei saa kiinni, että mihin ne maatilan rahat oikein ”katoavat”, onnistuu seuranta paremmin yhtiön kirjanpidossa. Toki vastaavantyyppisen seurannan voi tehdä myös mvl-kirjanpitoon.

661 views0 comments

Recent Posts

See All

Maitotilojen jako kahteen

Maitotilojen lukumäärä on laskenut hurjaa vauhtia viime vuodet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana laskua on ollut pahimmillaanlähes 10 % vuodessa ja keskiarvonakin n. 7 % vuosittain. Nykyisellään Suome

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page