top of page
Search
  • Writer's pictureJarmo Keskinen

Yhden robotin maitotila on kannattava

Yhä uudestaan tulee asiakastyössä vastaan huhuja, joiden mukaanyhden robotin maitotila ei ole kannattava, yhden robotin navetan rakentamiseen ei saa mistään pankista lainaa, meijeri ei niitä suosittele rakennettavaksi, eikä ely-keskus suostu antamaan niihin investointiavustusta. Olen ollut aktiivisesti mukana kymmenissä navettaprojekteissa, mutta tuollaista en ole koskaan kuullut miltään pankilta, meijeriltä, tai ely-keskukselta. Se on toki selvää, että kannattamattomiin hankkeisiin rahoituksen saaminen ei onnistu, mutta niin se on isompienkin navetoiden kohdalla.

Ukrainan sota muutti yksittäisen maitotilan tuotannollista ja taloudellista asemaa. Sellaiset maitotilat, joilla toiminta on omavaraisella pohjalla ja joilla on enemmän riskinvaraa toiminnassaan, ovat nyt entistä vahvemmilla. Markkinoiden heilahtelua kestävä varma pohja rakentuu käytössä olevalle riittävälle peltopinta-alalle, mikä on kotovaraisen ruokinnan pohja, kohtuulliselle velan määrälle ja riittävälle ammatilliselle osaamiselle saada lehmät lypsämään. Kun vielä toimintaa pyöritetään viljelijäperheen omalla työpanoksella, yhden robotin kokoluokan maitotiloilla nämä edellytykset täyttyvät varsin usein. Siksi yhden robotin kokoluokan maitotilat ovat tänään suhteellisesti vahvemmilla, kuin mitä ne olivat vielä vuoden alussa. Ne kestävät markkinoiden myllerrystä niin maidon tuottajahinnan osalta, kuin tuotantopanosten hinnan osaltakin.

Jotta yhden robotin maitotila on kannattava, pitää navetan rakentamismenojen pysyä kohtuullisina. Tyypillinen tuon kokoluokan navettainvestointi tuli maksamaan vuoden 2021 kustannustasolla 800.000 – 1.100.000 € alv. 0 %. Navettainvestoinnilla tarkoitetaan uuden investointitukikelpoisen kalustetun lehmäpihaton ja sen tarvitseman lantavaraston rakentamista pihateineen ja pohjatöineen ulkopuolisen urakoitsijan toimesta tehtynä. Nuorkarjan tiloja, säilörehuvarastoja, tai apekomponenttivarastoja tuohon rahaan ei pysty tekemään. Keskimäärin yhden robotin navetassa on n. 70-75 makuuparsipaikkaa, karjan keskilehmäluku on 63-65 lehmää ja yhden päivän aikana käy tyypillisesti n. 55 lehmää lypsyllä. Keskilehmäluku on hyvin merkityksellinen siksi, koska rahaa saadaan vain lehmien lukumäärän mukaan, ei makuuparsipaikoista. Tyypillinen toteutunut rakentamiskustannus on ollut n. 11.000 €/makuuparsipaikka ja 12.000 €/ keskilehmälukulehmä.Yleisin haaste yhden robotin navettaprojekteissa, mikä on ilmeisesti pilannut niiden maineenkin, on ylisuuren navetan rakentaminen yhden robotin ympärille. Ei ole perustetta rakentaa ylimäärisiä lypsylehmien makuuparsipaikkoja vain siksi, että jos joskus myöhemmin laajennetaan navettaa, niin siinä ovat sitten jo valmiina. Ei myöskään kannata rakentaa uuteen hienoon navettaantiloja nuorkarjalle, koska niitä voi pitää huomattavasti halvemmissa tiloissa, esim. rakentaa uuden nuorkarjapihaton. Kaikki ylimääräinen varmuuden vuoksi rakentaminen ja etukäteisrakentaminen lisää kustannuksia ja niiden myötä velan määrä kasvaa kohtuuttomasti. Heti navettainvestoinnin alkuvaiheessa viljelijän tulee päättää, rakennetaanko 1 robotin navetta, vai 1,5 robotin navetta. Eikä tämä ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että jokaisen 1 robotin navetan yhteydessä pitää miettiä jo valmiiksi, miten navetta on mahdollista myöhemmin laajentaa. Omalla rahallaan voi toki tehdä mitä vaan, mutta lainarahan kanssa pitää olla tarkkana.

Investointiavustuksen huomioimisen jälkeen uudesta 1 robotin navettaprojektista syntyy uutta lainaa tyypillisesti n. 600.000 €. Lisäksi nostetaan käyttöpääomalainaa eläinten hankintaan ja tuotannon ylösajoon keskimäärin n. 50.000 €. Kokonaislainamäärä on silloin n. 650.000 €. Jos meijeriin pystytään toimittamaan maitoa 10.000 litraa per keskilehmä vuosittain ja peltoa on n. 1,5 ha/lehmä, muodostuu maitotilan vuotuiseksi liikevaihdoksi n. 360.000 €. Syntynyt velan määrä on silloin n. 1,80 x liikevaihto. Pysytään kuitenkin sen kriittisen 2 x liikevaihto -tason alapuolella. Jos lähtötilanteessa velkaa ei ole lainkaan, tai sitä on suhteellisen vähän, on uuden 1 robotin navetan rakentaminen em. edellytyksin perusteltu ja kannattava investointi.


Kahden, tai useamman robotin navettainvestoinneille on omat perustelunsa. Kolmen robotin kokoluokkaan saakka myös investoinnin kannattavuus yleensä paranee. Nykyisessä kriisitilanteessa omavaraisen yhden robotin navettainvestoinnin, ja sen kokoluokan maitotilan suhteellinen kannattavuus on parantanut.

2,162 views0 comments

Recent Posts

See All

Maitotilojen jako kahteen

Maitotilojen lukumäärä on laskenut hurjaa vauhtia viime vuodet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana laskua on ollut pahimmillaanlähes 10 % vuodessa ja keskiarvonakin n. 7 % vuosittain. Nykyisellään Suome

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page