top of page
Search
  • Writer's pictureJarmo Keskinen

Rahat ei laskemalla lisäänny

Ennen Covid 19-kulkutaudin aiheuttamaa sekamelskaa ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan maatilojen talous Suomessa oli vakaa, joskin jo kroonisesti niukka. Myyntituloja saatiin kotieläintuotteista 1.532.000.000 euroa ja kasvinviljelytuotteiden myynnistä 713.000.000 euroa. Lisäksi saatiin pelto- ja kotieläintukia 1.632.000.000 €. Yhteensä kaikkien Suomen maatilojen kokonaistulot olivat 4.640 miljardia euroa. Vastaavasti juoksevat menot olivat yhteensä 3.633 miljardia euroa, joten valtakunnallinen kate I oli 1.007 miljardia euroa. Kate I oli siten n. 22 % liikevaihdosta. Siitä kun ottaa pois ylläpitoinvestoinnit, velan lyhennykset ja verot. Eipä kummoista jäänyt itselle ns. normaaliaikanakaan.


Noiden ”hyvien aikojen” jälkeen maatilojen taloudellinen tilanne on levähtänyt syliin monellakin tavalla. Kustannusten nousu nyt keväällä 2022 on kaikkien tiedossa, eikä maatalouden tuotteiden hintatasosta ei ole kenelläkään varmuutta. Yksittäisen maatilan kassanhallinta tuntuu siksi hyvin epävarmalta ja lähes epätoivoiselta tehtävältä. Sitä se onkin. Kukaan ei pysty laatimaan sellaista vuoden 2022 budjettia, mikä pitäisi tarkasti paikkaansa. Mutta juuri siksi se tulisi laatia.


Maatilan kassanhallinta ei ole rakettitiedettä. Ainoastaan arvioidaan, paljonko rahaa on tulossa ja paljonko sitä lähtee pois tililtä kunkin kuukauden aikana. Hienosäädössä voi selvittää, mistä se raha on tullut ja kenen tilille mennyt. Jokainen budjetin osaa tehdä, jos vain viitsii. Toki voi aina sanoa, että turhaa työtä, ei ne rahat laskemalla lisäänny. Asiallisella budjetoinnilla tietää kuitenkin, koska ne rahat loppuvat, jolloin voi varmistaa, että tilillä on silloin rahaa, kun lasku erääntyy maksettavaksi. Lisäksi heräteostosten tekeminen tutkitusti vähenee, kun maatilan talous perustuu budjetointiin. Lisäksi bonuksena yrittäjäperheen jäsenten välinen stressi helpottuu, kun tuloista ja menoista on sovittu jo etukäteen.

Kassanhallinnan apuvälineenä on helpointa käyttää edellisen vuoden toteutuneita tietoja. Tulot ja menot saa suoraan niin mvl-verokirjanpidosta, kuin osakeyhtiönkin kirjanpidosta. Samalla näkee, kuinka hurjasti tietyt menoerät ovat kasvaneet vuoden aikana – suolaa haavoihin. Myös pankin kuukausittaiset tiliotteet kannattaa hyödyntää kassavirran seurannassa. Samoin yksityismenojen ohjaaminen omalle tililleen helpottaa budjetointityötä. Yksityismenot ovat itse kullakin aina suuremmat, kuin niiden arvelee olevan. Koko homma lienee helpointa aloittaa tulojen arvioinneista. Viljatilalla lienee nyt olla kerrankin oikea aika tehdä hintasitovat viljelysopimukset? Isoimmille karjatiloille voi lisäksi suositella laadittavaksi varastokirjanpito. Se helpottaa tulevien rehu-, lannoite- ja polttoainehankintojen aikatauluttamista ja hankintojen tarpeen määrittämistä.

Parhaimmillaan kassabudjettia on mahdollista viedä käytäntöön,ja sen mukaan toimia, suoraan kassasta maksettavilla ostoilla. Useimmiten on kuitenkin perusteltua hankkia maatilalle pankista luotollinen käyttötili maksuliikenteen hoitamiseen. Se mahdollistaa ostojen keskittämisen edulliseen ajankohtaan. Tilin käyttövara kannattaa mitoittaa oman maatilan tarpeen mukaiseksi kuitenkin niin, että ei makseta turhia korkoja. Viljatilalle käyttövaraksi voi suositella vuotuisen polttoaineen oston suuruiseksi, ja maitotilalla se voi olla yhden kuukauden maitotilin kokoluokkaa. Lannoitteet on nykyään mahdollista hankkia erilaisten maksuaikajärjestelyiden mukaisesti, eikä ne siksi tarvitse pankkirahoitusta.


Kuukausikohtaisen kassanhallinnan lisäksi voi suositella laadittavaksi keskipitkän- ja pitkänaikavälin talouden suunnittelua. Varsinkin investointien osalta ne ovat oiva välinen pohtia vaikkapa koneiden hankinnan vaihtoehtoja. Jos ei jaksa laatia kirjallisia suunnitelmia, kannattaa silti tehdä korvien välissä henkistä pohjatyötä muiden töiden ohessa. Äestystraktorin hytti on oiva ajatuspaja.


Parhaimmillaan tehostetulla kassanhallinnalla ja budjetoinnilla on saatu aikaan usean tuhannen euron vuotuinen säästö. Ne syntyvät mm. oikea-aikaisesta tuotantopanosten hankinnasta, kausi- ja määräalennuksista, tilitysten pluskoroista, yliaikamaksujen välttämisestä ja perintäkulujen loppumisista.


Jos oma talouden tila askarruttaa, vuonna 2022 kannattaa maatilan kassanhallinnassa keskittyä ainakin seuraaviin kymmeneen pointtiin:

1. lainojen lyhennysvapaudet harkiten käyttöön

2. ennakkoverojen pienentäminen oikealle tasolleen

3. pidä välivuosi ylläpitoinvestoinneissa, jos niihin ei ole kasassa varoja

4. käytä maatilan vanhat varastot tyhjiksi

5. ota pahanpäivän varastot viimeistään nyt käyttöön

6. myy turhaksi jääneet koneet ja laitteet

7. laadi kuukausibudjetti

8. avaa oma pankkitili maatilalle riippumatta verojärjestelmästä

9. maksa itsellesi ”kuukausipalkkaa” maatilan tililtä

10. varaa pankista riittävästi käyttörahaa, jotta vältät yliaikakorot ja -maksut

449 views0 comments

Recent Posts

See All

Maitotilojen jako kahteen

Maitotilojen lukumäärä on laskenut hurjaa vauhtia viime vuodet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana laskua on ollut pahimmillaanlähes 10 % vuodessa ja keskiarvonakin n. 7 % vuosittain. Nykyisellään Suome

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Post: Blog2_Post
bottom of page