top of page
Search
  • Writer's pictureJarmo Keskinen

Investointiavustus – liian hyvää ollakseen totta


 Uusien maatalouden investointiavustusten ehtojen mukaan uuden navetan rakentamiseen on mahdollista saada tukea 95 % ja uuden viljankuivaamon rakentamiseen 85 %. Onko se oikeasti mahdollista? Tavallisen elämänkokemuksen perusteella, jos jokin asia kuulostaa liian hyvälle ollakseen totta, ei se yleensä olekaan.


Maatalouden investointiavustusten myöntämisen perusteet hyväksytään tyypillisesti viideksi vuodeksi kerrallaan, samalla tapaa kuin on tilanne peltoalatukien kohdallakin. Joskin aika usein se venyy pari vuotta pidemmäksi ja lähes aina jakson kuluessa ehtoihin tehdään pientä hienosäätöä. Uusi ohjelmakausi alkoi vuoden 2023 alussa, joten näillä ehdoilla mennään ainakin vuoteen 2027 saakka.

Perusteeltaan investointiavustukset ovat samantyyppisiä, kuin ovat olleet edellisten kausien ehdotkin. Rakentamisinvestointiin on mahdollista saada avustusta, ns. ilmaista rahaa, ja sen lisäksi korkotukilainaa suhteellisen edullisella korolla. Kaikille hakijoille avustuksia ei myönnetä, vaan hakijan on täytettävä suhteellisen tiukat ehdot etuuden saadakseen. Toisaalta nuorelle viljelijälle, joka täyttää erityisehdot, on mahdollista myöntää vielä normaalia suuremmat avustusprosentit.

Uuden navetan rakentamiseen, laajennukseen, tai peruskorjaukseen on mahdollista saada avustusta 35 % ja korkotukilainaa 50 %. Jos hakija täyttää ns. nuorenviljelijän ehdot, korotetaan avustusosuus 45 prosenttiin. Näin ollen erilaisia tukia on mahdollista saada yhteensä 95 % rakentamisen kustannuksista.

Kuulostaa liian hyvältä, eihän tuo voi olla mahdollista. Eikä se olekaan kuin joissain poikkeustapauksissa. Mainittuihin tukitasoihin päästään, jos rakennusprojekti pystytään toteuttamaan ns. valtion yksikkökustannusten mukaisella tasolla. Ne ovat useimmissa rakennuskohteissa niin matalat, että niihin on käytännössä hyvin vaikea päästä. Poikkeuksena sonnipihatot, joissa mainittu rakentamiskustannusten taso on mahdollista saavuttaa. Joskin sonnipihattoihin tukea myönnetään ainoastaan emolehmätuotantoon.

Lypsylehmänavetoiden kohdalla nykyisillä rakentamisen kustannuksilla tavoite on jokseenkin mahdoton, koskarakentamisen taso pitää olla sellainen, että se täyttää viralliset vaatimukset. Viime vuoteen päättyneellä tukikaudella toteutuneet rakentamiskustannukset olivat tyypillisesti n. 20–30 % korkeammat, kuin mitä oli tuen myöntämisen perusteena olevat ohjekustannukset. Pankkilainaa jouduttiin tyypillisesti ottamaan tuon erotuksen verran. Lisäksi lainaa tarvitaan eläinten ostoon ja ensimmäisen tuotantovuoden juokseviin kustannuksiin.


Viljankuivaamon ja konehallin kohdalla avustusosuus on 25 % ja korkotukilainan 50 %. Niidenkin kohdalla nuorille viljelijöille, 40-vuotias tai sitä nuorempi, myönnetään avustusosuus 10 %-yksiköllä korotettuna, jolloin kokonaistuki on 85 %.Kuivureidenkin kohdalla ohjekustannusten mukainen rakentaminen on haasteellista, joskin helpompaa kuin lypsylehmänavetoiden kohdalla. Useinkin kuivureiden kohdalla pettymys liittyy siihen, että ns. perinteiden öljypannu ei ole investointitukikelpoinen, jolloin sen joutuu ostamaan omalla kustannuksellaan.


Myös korkotukilainan ehdot ovat sellaiset, että saatava laina ei olekaan niin hyvä, kuin mitä ensivaikutus antaa ymmärtää. Viljelijä maksaa periaatteessa korosta 1 prosenttiyksikön ja valtio sen lisäksi enintään 3 %-yksikköä. Pankki saisi näin myöntämästään korkotukilainasta korkoa yhteensä 4,00 %. Näin tilanne olikin useita vuosia, mutta yleisen korkotason nousun jälkeen tilanne on muuttunut. Tyypillinen vakuudellisen maatalouslainan korko on syksyllä 2023 jokseenkin 6,50 %. Kun valtio maksaa edelleen enintään 3,00 %-yksikköä, tulee viljelijän maksettavaksi korkotukilainan korkoa periaatteessa 3, 50 %.


Lisäksi valtio on määrittänyt jokaiselle investointikohteelle myönnetyn korkotuen euromäärän, joka nykyisellä korkotasolla tulee käytetyksi muutamassa vuodessa. Korkotuen euromäärä on ainoastaan 5 % hankkeelle hyväksytystä kustannusarviosta. Korkotukilainan edullisen korkotason kesto ei siten olekaan enää sitä 12 vuotta, mihin ehdimme jo tottua. Käytännössä rakentamisprojekti kannattaa budjetoida lainojen osalta niin, että laina olisi perinteistä pankkilainaa kokonaan. Ne ensimmäiset 2-3vuotta, joihin valtion korkosubventio riittää, ovat vain hetken huuma, eikä sen varaan voi laskea. Periaatteellinen 85 %-yksikön tuki onkin arkitodellisuudessa lähempänä 36 %:ia.


Kaikesta huolimatta, jos olet aikonut rakentaa, nyt on siihen hyvä ajankohta. Vaikka korkotaso onkin suhteellisen korkea, ovat investointiavustukset varsin hyvät ja pätevää rakentajatyövoimaa on hyvin tarjolla.

 

987 views0 comments

Recent Posts

See All

Jokaiselle maatilalle löytyy järkevä kehityspolku

Julkinen maatalouskeskustelu sortuu helposti yleistykseen, että maatiloilla menee jollakin tietyllä tavalla, yleensä että menee todella huonosti. No, niinhän se ei tieteenkään ole tilanne. Suomessa on

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page