top of page
Search
  • Writer's pictureJarmo Keskinen

Öljy – lannoitteet – vilja

Öljyn, lannoitteiden ja viljan hinnalla on vissi kohtalonyhteys. Tai ei se mitään kohtalonyhteyttä liene, vaan silkkaa markkinatalouden toimivuutta.

Kevyttä polttoöljyä sai keväällä 2020 halvimmillaan n. 0.52 €/l + alv. 24%. Siis ihan oikeasti! Eipä sekään kovin halpaa ollut suhteessa maatalouden tuottokykyyn, mutta järkyttävän halpaa viime kevään tilanteeseen verrattuna. Yksittäiselle maatilalle tämä antaa yhden harvoista tuotantotalouden suunnittelumahdollisuuksista, kun tuotantopanoksen hinta vaihtelee satoja prosentteja parin vuoden sisällä. Öljyä tulisi ostaa varastoon silloin kun se on edullista, ja käyttää varastoja silloin, kun öljyn hinta on korkealla tasolla - teoriassa noin.                                                                                                                                          

Tämä on myös yksi maatilojen mvl-verotuksen hyvistä ominaisuuksista, kun hankinnan voi laittaa kassaperiaatteen mukaisesti kerralla kokonaan menoihin. Yhtiöiden evl-verotuksessahan toimitaan suoriteperusteisesti, jolloin meno realisoituu vasta kun tavara käytetään.                                              

Kevyen polttoöljyn osalta kannattaa kuitenkin muistaa, että sen suositeltava varastoimisaika ei ole kovinkaan pitkä. Suositus lienee olla n. kaksi vuotta. Sen jälkeen alkaa kehittyä öljyn komponenttien lajittumisvaaraa, minkä voi toki välttää polttoaineita kierrättämällä säiliöstä toiseen.


Kokemuksen perusteella lannoitteiden hinta seuraa öljyn hintaa hyvinkin tiiviisti. Kun öljyn ja maakaasun hinta nousee, nousee kohta lannoitteidenkin hinta, ja päinvastoin. Siksi kannattakin lukea Kauppalehteä ja seurata uutisia öljyn hinnan kehityksestä maailmalla, koska maailmantalouden muutokset näkyvät kohta paikallisen lannoitemyyjän tarjouksissa.                                                                                                

Öljyn ja lannoitteiden hinnan yhteys on perusteltua, koska öljy on tärkeä ainesosa lannoitteiden valmistamisessa. Lisäksi öljyä ja maakaasua tarvitaan itse lannoitetehtaan valmistusprosessin ylläpitämisessä. Sen sijaan lannoitteissa tarvittavien muiden kuin typpiravinteen ravinteiden hinnan nousut on vaikea nähdä liittyvän öljyn hinnan nousuun, mutta niin ne näyttävät toimivan. Hintojen lasku näyttää olevan aina hitaampaa.                                                                                                 Lannoitteilla on mahdollista tehdä myös verosuunnittelua ostamalla niitä varastoon useammankin vuoden tarpeeseen. Silloin pitää varmistaa varastotilojen riittävä kunto. Lannoitepaakkuja ei ole kiva lannoitteenlevittimestä onkin. Puhumattakaan, että 700 kg:n ”kivi” putoaa levittimen verkolle.

Viljojen hinta on seurannut öljyn hinnan muodostamaa sinikäyrää varsin hyvin, joskaan historian opetukset eivät välttämättä toimi tulevaisuudessa. Kun viljan hinta oli keväällä 2020 masentavan matalalla tasolla, oli myös öljyn hinta. Ja keväällä 2021 molempien hintatasot olivat historiallisen korkeat. Nyt syksyllä 2022 öljyn hinta on kohtuullistunut, mutta niin on viljankin hinta.Tai eihän tämä 1,80 €/l ole mikään kohtuullinen verrattuna siihen kevääseen 2020.


Viljan hinnan vaihtelu antaa myös mahdollisuuden talouden keskipitkän välin suunnitteluun. Useimmiten (ilman lupausta) viljan hinta käy korkeammalla tasolla kerran kolmessa vuodessa. Jos säästää viljan myynnit tuohon ajankohtaan, saa viljasta hyvän hinnan.                                                        

Toki kannattaa muistaa, että tuloverotuksen tuollainen viljan myyntien ”lauttaaminen” saa sekaisin, eikä se toki muutoinkaan viljamarkkinoiden toimivuutta paranna.

Oma kysymyksensä on, miten öljyn, lannoitteiden ja viljan hintojen vaihtelun mukaan toimiminen on mahdollista maatilan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Aika harvalla on värkeissä varaa odottaa viljatiliä kolmea vuotta, tai ostaa lannoitteita kolmen vuoden tarpeeseen.  

P.S. Kierrätys kun on suosittua, niin ajattelin kierrättää tämän tekstin maaliskuulta 2021. Hurjasti on maailma muuttunut sen jälkeen.        

 

546 views0 comments

Recent Posts

See All

Maitotilojen jako kahteen

Maitotilojen lukumäärä on laskenut hurjaa vauhtia viime vuodet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana laskua on ollut pahimmillaanlähes 10 % vuodessa ja keskiarvonakin n. 7 % vuosittain. Nykyisellään Suome

Opmerkingen


Post: Blog2_Post
bottom of page